Veakoodide teadmistebaas

See dokument määrab kindlaks vigade tüübid. Igal veakoodil on ühine veatüüp ja ka need koodid on sõltuvalt probleemist erinevad. .. csv-table:

:header: "Veakood", "Vea detail", "Vea kirjeldus"
:file: errorCodes.csv
:widths:  10, 40, 50